Podział na Istoty i Zwierzęta

Burdock Muldoon (przewodniczący Rady Magów) XIV wiek

Postanowił, że każdy członek magicznego społeczeństwa, który chodzi na dwóch nogach odtąd otrzyma status Istoty podczas gdy reszta zostanie Zwierzętami. W duchu przyjaźni wezwał wszystkie Istoty na spotkanie na szczycie w celu omówienia nowych praw czarodziejskiego świata i z przerażeniem stwierdził, że się przeliczył. Sala spotkań zapełniła się goblinami, które przyprowadziły ze sobą tyle dwunogich stworzeń ile udało im się znaleźć. Wydarzenia na spotkaniu znakomicie opisuje Bathilda Bagshot w "Historii Magii": 

 

"Niewiele dało się słyszeć w straszliwym zgiełku, w którym skrzeczenie dirikraków i lamenty lelków wróżebników mieszały się z nieustającą, przeszywającą pieśnią świergotników. Kiedy czarownice i czarodzieje próbowali omówić leżące przed nimi dokumenty, najróżniejsze chochliki i elfy zaczęły krążyć nad ich głowami, chichocząc i trajkocząc. Około tuzina trolli jęło rozbijać komnatę maczugami, podczas gdy baby jagi krążyły po sali w poszukiwaniu dzieci do zjedzenia. Przewodniczący Rady wstał, poślizgnął się na odchodach kudłonia i wybiegł z sali miotając przekleństwa."

 

Elfrida Clagg (Przewodnicząca Rady Magów) XVII wiek

Starała się stworzyć nową definicję Istot w nadziei, że w ten sposób uda się nawiązać bliższe stosunki z innymi magicznymi stworzeniami. Ogłosiła, że Istotami są wszystkie stworzenia, które mówią ludzkim językiem. W związku z tym na kolejne spotkanie zostali zaproszeni wszyscy, których Rada Magów była w stanie zrozumieć. Jednak i tym razem pojawiły się problemy. Trolle, których gobliny nauczyły kilku prostych zdań, zaczęły demolować salę obrad tak jak poprzednio. Wozaki urządziły sobie wyścigi między nogami krzeseł, na których siedzieli członkowie Rady, raniąc przy tym tyle łydek ile się dało. Przybyła liczna delegacja duchów, ale wkrótce opuściła salę urażona tym, co duchy określiły później jako "bezwstydne skupienie się Rady na potrzebach istot żywych i zlekceważenie potrzeb istot martwych". Centaury odmówiły uczestnictwa w radzie protestując przeciwko wyłączeniu trytonów, które poza wodą porozumiewają się jedynie po trytońsku. 

 

Grogan Kikut (Minister Magii) 1811 rok

Dopiero w 1811 roku ustalono podział, który zadowolił większość magicznej społeczności. Grogan Kikut, nowo mianowany Minister Magii, zdecydował, że Istotą jest każde stworzenie obdarzone inteligencją wystarczającą do zrozumienia praw magicznej społeczności i do współodpowiedzialności przy tworzeniu tych praw. W stosunku do duchów został zastosowany wyjątek, ponieważ stwierdziły, że określanie ich mianem Istot rani ich uczucia, jako że oczywiste jest, iż są Post-Istotami. Dlatego też Kikut stworzył w Urzędzie Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami 3 wydziały, które istnieją do dziś - Wydział Zwierząt, Istot i Duchów. Ostateczny podział nie okazał się jednak idealnym. Centaury i trytony zażyczyły sobie aby pozostawiono im status zwierząt, a sprawa wilkołaków do dziś nie jest rozstrzygnięta.