Miejsca życia

Smoki z reguły żyją w miejscach odludnych, często skalistych. Zwykle są to góry lub jakieś opuszczone miejsca. Tylko Opalookie wolą na swe siedziby doliny.

 

Miejsce życia smoka determinuje kilka czynników:

  • poczucie bezpieczeństwa
  • oddalenie od siedlisk ludzi/czarodziejów
  • bliskość z przedstawicielami swojego gatunku
  • łatwa dostępność pożywienia

 

Oswojone Smoki, które były hodowane od jaja mogą zamieszkiwać groty czy jaskinie niedaleko posiadłości właściciela. To jednak wciąż powinno być miejsce przestronne, ze względu na wielkość Smoków oraz skłonność niektórych gatunków do napadów agresji.